• Nieuwe pand
  Ons bedrijfspand te Berkel Rodenrijs
 • Calibratie instrumenten
  Callibratie instrumenten worden voor u met grote nauwkeurigheid geproduceerd.
 • Kunststof
  Ook bewerken wij hoogwaardige kunststoffen tot machineonderdelen.
 • Messing
  Ook messing machineonderdelen en halffabrikaten maken wij in serieproductie.
 • Het team
  Ons team, mei 2017

Algemeen
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:
Informatie op deze website is door Klift Metaalbewerking met uiterste zorg samengesteld  en wordt er gelet op de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Klift Metaalbewerking wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Klift Metaalbewerking behoudt zich het recht voor de inhoud de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Klift Metaalbewerking en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 

Functioneren van deze website
Klift Metaalbewerking garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Klift Metaalbewerking is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Klift Metaalbewerking of door u aan Klift Metaalbewerking middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

 

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Klift Metaalbewerking aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Klift Metaalbewerking behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beĆ«indigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Klift Metaalbewerking of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Klift Metaalbewerking. Klift Metaalbewerking respecteert op haar beurt ook het intellectuele eigendom van anderen. Met intellectuele eigenaren in relatie tot de inhoud van deze site wordt altijd geprobeerd toestemming voor gebruik af te spreken. Helaas is niet altijd mogelijk de intellectuele eigenaar te traceren. Klift Metaalbewerking probeert daar waar mogelijk zo zo goed mogelijk afspraken met intellectuele eigenaren te maken. Indien de plaatsing van een artikel of foto zonder toestemming heeft plaatsgevonden en de intellectuele eigenaar heeft daartegen schriftelijk bezwaar gemaakrt bij de directie van Klift Metaalbewerking dan zal het materiaal zonder enige tegenprestatie in geld of goederen van de site verwijderd worden. Er kunnen derhalve op geen enkele wijze (in geld of goederen) rechten worden ontleend aan eventuele ongeoorloofde plaatsing op deze site.

 

Virussen
Klift Metaalbewerking garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Directie Klift Metaalbewerking